De fem moduler i MasterCoach Uddannelsen

Her kan du læse om indholdet af de fem moduler på din MasterCoach Uddannelse. Der kan naturligvis komme ændringer og fornyelser i programmet.

Vi gør det til en dyd, altid at ”genopfinde” uddannelsen til hvert hold, så indholdet tilrettelægges efter de konkrete deltagere, og de nye ideer, vi hele tiden får.

Men alligevel, her er hovedskitsen til programmet for de fem moduler:

MasterCoach Uddannelsen

Her kan du læse om indholdet af de fem moduler på din MasterCoach Uddannelse. Der kan naturligvis komme ændringer og fornyelser i programmet.

Vi gør det til en dyd, altid at ”genopfinde” uddannelsen til hvert hold, så indholdet tilrettelægges efter de konkrete deltagere, og de nye ideer, vi hele tiden får.

Men alligevel, her er hovedskitsen til programmet for de fem moduler:MasterCoach Uddannelsen

Modul 1 – Du bliver coach
Coachingsamtalen. Du lærer en avanceret brug af coachingens dialogværktøjer. Hvordan du arbejder med sproget, metaforerne, fokus og de skjulte meddelelser. Spørgsmålet og den intelligente kommentar er det, der virkelig rykker.

Din identitet som coach. Hvad er det særlige ved coaching, hvad kan man, og hvad kan man ikke med coaching.
Du lærer, hvordan man afstemmer forventninger i coachingprocessen og skaber et nærværende effektivt møde, båret af gensidig respekt og etik i mødet mellem dig som coach og din klient.

Coachingmodeller. Du lærer om Nordlys Coachingmodellerne og at vælge den rette strategi, så coachingen passer præcist til klientens behov. Du lærer at skelne mellem niveauer af parathed, så klientens proces kommer til at bygge på reelle ressourcer.

Værdier og motivation. Vi arbejder med de inderste drivkræfter og motivationsfaktorer, det indre værdigrundlag. Du lærer, hvordan man afdækker og coacher værdiafklaring og renser sit værdigrundlag for selvsaboterende og falske forestillinger.

Personlig træning. Som coach er du en rollemodel og forbillede. På alle moduler arbejder vi med, hvordan man opbygger mentalt overskud, holder sig selv i balance og styrker sin bevidsthed.

Meditatition og personlig praksis.Du lærer de grundlæggende meditative koncentrations- og mindfulness teknikker til opbygning af autentisk nærvær, og vi sætter fokus på selvindsigt, grounding og psykisk styrke.

Modul 2 – Personlighedstyper, prioritering  og emotionscoaching
Vi arbejder dybere med sproget og spørgeteknikkerne i coaching, og hvordan du lytter med de ”rigtige ører” og ser med de ”rigtige øjne”. Kropssprog, tonefald og sprogbilleder. De direkte og de indirekte budskaber.

Enneagrammets personlighedstyper. Du får en intensiv introduktion i enneagrammets ni personlighedstyper og hvordan typeforståelse kan hjælpe dig til at tilrettelæge den optimale coaching for dine klienter. Denne del kan udvides på kurset Enneagram Basic.

Den holdbare balance. Ofte er det svært at realisere sine drømme og mål, fordi den energi og den tid man har til rådighed går til spilde i ligegyldigheder, men: Hvad skal livet bestå af? Hvad bruger du tiden til? Hvad giver mening? Hvad bygger dig op? Og hvad bryder dig ned? Du lærer at bruge livshjulet, og vi sætter fokus på coachingteknikker, der hjælper til at få livet struktureret, så hver dag og hver en sag man involverer sig i giver mening.

Holdbare ambitioner. Det er vigtigt og lykkeligt at brænde for sine mål, og det man tror på, men det er lige så vigtigt ikke at brænde ud. Vi coacher Livsindhold og Work-life-balance.

Emotionscoaching. Følelser – emotioner er sjælens brændstof, og det er altid gennem følelserne, vi afgør, hvor utilfredse eller tilfredse vi er, eller hvor lykkelige vi er. Følelser udspiller sig i sindet og kroppen - både på det bevidste og det ubevidste plan. Du lærer at afdække og analysere din egen og din klients følelsesmæssige tilstand, og at aflæse følelsernes budskab og coache, så klienten bliver i stand til at udnytte den kraft, der ligger i alle følelser på en konstruktiv måde.

Behov som drivkraft. Mennesket har nogle grundlæggende behov. Du lærer, hvordan behov kan ses som en drivkraft, der lige som vinden er den kraft, der fører dit skib fremad mod målet, uanset hvilken vej det blæser.
Alle følelser er gode, når du lærer at aflæse deres budskab og at handle på budskabet i stedet for at reagere på følelsen. Du lærer om de ti belastende følelseskategorier og de teknikker, du skal anvende for at mestre følelseslivet.

Meditatition og personlig praksis. Vi fortsætter koncentrations- og mindfulness træningen, og fokuserer på teknikker, der genererer mentalt overskud, styrker evnen til at give slip på belastende følelsestilstande. Du lærer, hvordan meditation både kan være tilbagetrukken siddende praksis og kan forbindes med fysisk bevægelse.

Modul 3 – Relations udvikling og den personlige guldmine
Vi sætter fokus på de finere nuancer i coachingdialogen. Genfrasering, perspektivering, løsningsdialog, indre tillid og ”ingen undskyldninger”.

Relationscoaching. En god relation til et andet menneske er altid gavnlig for begge parter, også selv om det, man giver hinanden, somme tider er meget forskelligt. Du lærer at bruge ”Relationskortet”, og vi sætter fokus på, hvordan man kortlægger, forstår og udvikler sine relationer både i privatlivet og professionelt. Hvordan ser dit relations mønster egentlig ud, og hvordan kan du hjælpe din klient med at udvikle relationer som et synergetisk fællesskab?

Vi analyserer relations typer, matchpunkter, historikproblematikker og coacher med en række værktøjer, hvordan man får den bedst fungerende relation til hvert enkelt menneske i sit liv.

Relationsafvikling. Nogle relationer kan være udlevede eller destruktive. Hvordan støtter man en klient i at få afviklet eller forandret en relation, som måske tidligere har været værdifuld, på en respektfuld og konstruktiv måde? Hvordan analyserer og coacher man konflikter og anvender konfliktløsningsværktøjer i coaching?

Narrativ coaching. Den personlige guldmine. Alle har tyngende historier med i bagagen, som, hvis de bliver coachet, rummer en masse energi, der kan frigøres.  Den Narrative Coachingmetode hjælper klienten til at frigøre sig fra offerrollen, og i stedet forvandle en tidligere, belastende livsbegivenhed til styrke og visdom.

Meditatition og personlig praksis. Vi fokuserer på hjertet og hjertets visdom. Meditationspraksis handler om balancen mellem sindets psykologiske og spirituelle natur og om at finde et essentielt udgangspunkt for bevidstheden.

Modul 4 – Succes uden stress
Du har allerede en masse coachingredskaber i din værktøjskasse, så på dette modul sætter vi fokus på coaching i relation til arbejdslivet, både når det drejer sig om at få succes og udvikle sin karriere på et sundt grundlag. Det handler om at undgå usundt stress og at håndtere de forskellige niveauer af stress, når overbelastningen har været for stor.

Succesfuld businesscoaching. Du skal blive en super effektiv coach for en selvstændig, for en leder eller for en medarbejder i en virksomhed. Du lærer, hvordan man coacher udvikling af visioner og initiativer, hvordan man finder sin mission i den organisation eller udfordring, man har. Prioritering, fleksibilitet, målrettethed og samarbejde. Indlevelsens synergi og den personlig proces i business.

Rollen som intern eller ekstern leverandør af coaching i en organisation. Etiske grænser.

Stress er en af de helt store problematikker, både som direkte følge af arbejdsbelastning og arbejdsrelaterede forhold og som en følge af overbelastende samspil i livet. Sociale problemer, parforholdsproblemer, sygdom, livsstil osv.

Stresscoaching og stressbehandling. Du har allerede lært en masse af de metoder, man benytter i stressbehandling. Stresscoaching er en særlig form for coaching, som tager udgangspunkt i en nøje analyse og diagnose af klientens akutte situation og stressniveau. Behandlingen kombinerer direkte rådgivning, terapeutisk samtale, psykoedukation og traditionel coaching på en særlig hensyntagende måde. Blandt temaerne er diagnosticering, forståelse af stressfaktorer og stressindikatorer, stressforebyggelse, stressbehandling, stresscoaching og efterstress support.

Meditatition og personlig praksis. Sand identitet, essensen som platform. Spirituel meditationspraksis.


Modul 5 – Integreret Coaching i praksis
Coaching er både en masse teknikker og en livsindstilling, der fokuserer på at få det bedste frem i dig selv som coach og få det bedst mulige frem i dine klienter. At møde klienten i øjenhøjde og at vokse sammen. Det handler om at kunne se sit eget landkort og at kunne se klientens på klientens egne præmisser. Derfra kan man vokse sammen

Coaching som profession. Hvordan griber du en coaching an, med den profil og de interesser, du har? Du lærer om temaafklaring og om at vælge lige præcis den strategi, som er mest effektiv for din klient. Du lærer at metaperspektivere, og hele den meditative og psykologiske proces, du har været igennem, al din viden og alle de værktøjer, du har erhvervet, smelter og går op i en højere enhed. Du bliver professionel coach.

Konkret integreret coaching. Du perspektiverer, gennemfører og evaluerer en konkret coaching og viser derved for dig selv og os andre, at du behersker coachingens færdigheder. Du får personlig supervision i gruppen under forløbet og medvirker som supervisor for andre.

Mentoring, supervision og sparring. Vi ser på nogle af coachingens grænseområder og på de elementer af coaching, der bringes ind i disse. Supervision handler om at tilføre processen overblik og selvledelse. Som Mentor deler man af personlige erfaring og som sparringspartner har man fokus på modspil, vejledning. Graduering og certificering. 

Meditatition og personlig praksis. . Essentiel livsstil.

Graduering og certificering Modulet slutter med graduering og certificering som Nordlys MasterCoach.