Velkommen til Coaching & Beyond

På NORDLYS tilbyder vi gennemarbejdede kurser og uddannelser i coaching og selvudvikling. Vi anvender materialer og metoder, du direkte kan anvende i dit eget liv og i dit virke som coach.
Vores undervisning bygger på, at du selv går vejen og både udvikler dig som menneske og som coach. Det betyder, at din støtte til andre har rod i dine egne direkte erfaringer.
Philip Neess er den primære underviser og assisteres ofte af Claus Hansen.

På NORDLYS tilbyder vi gennemarbejdede kurser og uddannelser i coaching og selvudvikling. Vi anvender materialer og metoder, du direkte kan anvende i dit eget liv og i dit virke som coach.
Vores undervisning bygger på, at du selv går vejen og både udvikler dig som menneske og som coach. Det betyder, at din støtte til andre har rod i dine egne direkte erfaringer.
Philip Neess er den primære underviser og assisteres ofte af Claus Hansen."I min studietid havde jeg et job som underviser på et voksenuddannelsescenter. Mine elever var for det meste meget ældre og mere erfarne end mig, men det var tydeligt, at de manglede selvtillid.
Jeg tilrettelagde intuitivt min undervisning så den byggede på anerkendelse og værdsættelse. Det blev en uhørt succes både fagligt og menneskeligt, og det blev starten på den undervisningsform, jeg har udviklet og stadigvæk anvender på NORDLYS. Den metode jeg brugte, var det man i dag kalder coaching, og for 20 år siden startede jeg den første egentlige coachinguddannelse."
Metoderne er naturligvis videreudviklet og moderniseret løbende, både når det gælder den personlige udviklingsproces og coaching som professionelt fag. Men personlig kontakt og den anerkendende tilgang til individuelle ressourcer er fortsat kernen i uddannelserne.

Egen udvikling
Valmuen kan symbolisere det, som sker, når ens udvikling er sund. Man bliver smuk, sej og fleksibel. Valmuen vender sig altid efter lyset, og selvom den er sart og følsom, kommer den op igen og igen og igen ... Og man får ikke brug for opium. 
Glæden, roen og det gode humør kommer af sig selv.

Udviklingsvejen er enkel og jordnær
Lær dig selv at kende og få udviklet din følelsesmæssige intelligens og dine talenter. Find din naturlige stræben efter livsudfoldelse. Som coach er det vigtigt, at du selv går forrest og oplever den meningsfulde glæde ved at tage fat i livets opgaver.
Ryd op i det som skygger. De fleste har gamle historier og begivenheder, følelsesmæssige udfordringer og dårlige vaner. Noget kan umiddelbart slippes, mens andet kræver mere bearbejdning for at blive forvandlet til indsigt og livsvisdom.
Vær vågen som den du er. Essensen er bevidsthedens inderste og genkendes som vågen bevidsthed - den særlige "tone" ethvert menneske har inderst i sit hjerte. Man udvikler sin bevidsthed gennem meditativ praksis, og det er via den vågne bevidsthed, at den kreative kilde flyder.

Coaching af andre
Coaching handler om at bidrage til at skabe positive forandringer for andre, og det gøres gennem metode, nærvær og indsigt. Som coach er du som en lods, der stiger ombord på et skib og respektfuldt stiller din viden om navigation til rådighed for skibets kaptajn.
Du spørger med oprigtig interesse ind til forholdene ombord, og kaptajnen lærer gennem jeres møde, hvilke muligheder der er for at komme videre på sejladsen. Når tiden er inde, går du fra borde og kaptajnen navigerer videre med fornyet indsigt.
Coachingens principper og metoder har udviklet sig meget i de år, der er gået, siden vi holdt den første coachuddannelse. 
I begyndelsen var der mest fokus på at fremme præstationer og at opnå succes, men det viste sig snart, at hvis man skal opnå varige resultater og livskvalitet uden usundt stress, må man se meget dybere ind i sig selv.
I dag sætter vi barren meget højere. Vores intention er at uddanne coaches, der gennem et indgående kendskab til både egne og andres psykologi og potentialer kan fungere bredt - både som selvstændige og som coaches i den offentlige eller private sektor.

BasicCoach Kursus
NORDLYS BasicCoach Kurset er meget mere end basic.

På 3 dage intensive dage får du et grundigt indblik i coachingens smukke og befordrende væsen.

Du får øjnene op for dine evner som den engagerede spørger – med de gode lyttende ører og de anerkendende og inspirerende kommentarer.
SE MERE

MasterCoach Uddannelsen
NORDLYS MasterCoach Uddannelsen er udviklet gennem mere end 20 år og er i dag en af de absolut ypperligste på markedet.

Det er uddannelsen for dig, som vil kunne det hele indenfor en overskuelig tidshorisont – og hvor kvaliteten og udbyttet samtidigt er i top.

Som NORDLYS MasterCoach får du en omfattende samling af virkningsfulde og gennemarbejdede coachingredskaber.
SE MERE

Beyond-Grupper
BeyondCoaching Grupperne er permanente videregående uddannelses-og udviklingsforløb. I grupperne forener vi meditativ praksis, bevidsthedstræning og spirituel fordybelse med en avanceret understøttet terapeutisk coaching.
BeyondCoaching er for dig, som allerede har coachingfærdigheder og erfaring med selvudvikling, og som ønsker at arbejde aktivt og langsigtet på et højt niveau.
SE MERE

EnneagramCoaching Kursus
Enneagrammet er et af mest sofistikerede psykologiske og spirituelle udviklingsværktøjer, bygget på et ældgammel symbol.

Det repræsenterer en genial beskrivelse af menneskets personlighedstyper, motivationskræfter, udviklingsretninger og stressudfordringer.
SE MERE


 

Claus Hansen underviser på Coaching Basic og er medunderviser på bl.a. Mastercoach Uddannelsen