Coaching Basic
- Den befordrende samtale

Coachingens enkle og effektive principper gør dig langt bedre til at forstå dig selv og til at støtte dine kollegaer og venner.
Coaching er en målrettet, løsningsfokuseret samtale med fokus på mulighederne i enhver situation. Du lærer at holde tråden i samtalen, og hvordan man intelligent og kreativt overvinder modstand og udfordringer.

På Coaching Basic lærer du at spørge aktivt og interesseret, så din samtalepartner eller klient kommer til at se på sig selv med friske øjne. Du lærer, hvad man skal lytte efter, så du kan holde tråden i samtalen og vække kreativitet og motivation.
Efter tre spændende og sjove kursusdage har du lært de grundlæggende og praktiske coachingteknikker og du kan umiddelbart anvende din nye viden efter kurset.
Vil du være professionel Lifecoach og Businesscoach, har du allerede taget det første skridt i din uddannelse.
Som en integreret del af undervisningen arbejder vi med mindfullness og med hvordan man udvikle sin personlige stabilitet, vågen opmærksomhed og befordrende nærvær.

Coachingens enkle og effektive principper gør dig langt bedre til at forstå dig selv og til at støtte dine kollegaer og venner.
Coaching er en målrettet, løsningsfokuseret samtale med fokus på mulighederne i enhver situation. Du lærer at holde tråden i samtalen, og hvordan man intelligent og kreativt overvinder modstand og udfordringer.

På Coaching Basic lærer du at spørge aktivt og interesseret, så din samtalepartner eller klient kommer til at se på sig selv med friske øjne. Du lærer, hvad man skal lytte efter, så du kan holde tråden i samtalen og vække kreativitet og motivation.
Efter tre spændende og sjove kursusdage har du lært de grundlæggende og praktiske coachingteknikker og du kan umiddelbart anvende din nye viden efter kurset.
Vil du være professionel Lifecoach og Businesscoach, har du allerede taget det første skridt i din uddannelse.
Som en integreret del af undervisningen arbejder vi med mindfullness og med hvordan man udvikle sin personlige stabilitet, vågen opmærksomhed og befordrende nærvær.Kursuskort
Alle kan lære at coache
  • Coaching Basic er et selvstændigt kursus og du får kompetencer i kommunikation og coaching, som di direkte kan bruge i dit erhverv og privat.
  • Kurset kan også være dit første trin i din uddannelse som professionel MasterCoach og og det giver dig et markant skub i din personlige udviklingsproces. 
  • Aktiv kommunikation og spørgeteknik. Du lærer at stille spørgsmål, som åbner og inspirerer, og hvordan man styrer samtalen gennem gode spørgsmål. Undgå de klassiske faldgruber.
  • At lytte med de rigtige ører. Fokuseret, globalt og personligt.
  • Det anerkendende interview, hvor vi lærer at fokusere på det, som virker og kan udvikles, snarere end på det, vi ikke kan gøre noget ved. (AI/Appreciative Inquiry Teknik.)
  • Feedback- og responsmetoder er ligeledes en central del af coachingens fundament. Du lærer, hvordan man mest hensigtsmæssigt giver respons på en konstruktiv og positiv måde, så man kan lære af sine egne og andres indsats.
  • Indsigtscoaching er en åben coachingstrategi, som egner sig til at analysere et tema og øge bevidstheden indenfor et bestemt område. Ofte en god sondering inden man senere søsætter et projekt. 
  • Projektcoaching modellen er klassisk coaching og har som formål at udvikle effektive, målrettede strategier, som er oplagte, når man skal hjælpe sin kollega, medarbejder eller klient til at gennemføre et projekt. 
  • Coaching kan alle lære. Der er gode grunde til at coaching vinder mere og mere indpas i erhvervslivet, i offentlige institutioner, blandt ledere, konsulenter, terapeuter og andre, som arbejder med personlig udvikling, konfliktløsning og personaletræning …
  • Selvcoaching, mindfulness og meditation. Coachingens principper og filosofi i sit eget liv. Personlig forberedelse, nærvær og opmærksomhed.

Se hvad andre siger, og Claus Hansens video om kurset og Master Coach uddannelsen
Somme tider spørger vi deltagerne om de vil udtale sig om deres oplevelse fra kurset på et spørgeskema. Her er nogle af de svar, vi har fået.
Alle har givet tilladelse til at deres svar må gengives her.
SE MERE

 

Undervisere: Philip Neess og Claus Hansen
Forudsætninger: Ingen
Varighed: 3 dage - 27 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00


Coaching Basic
Tid: 15.-17. marts 2021

Lærer: Claus Hansen
Sted: Silkeborg


Pris: 3.900Pris: 3.900Coaching Basic
Tid: 3.-5. maj 2021

Lærer: Claus Hansen
Sted: Silkeborg


Pris: 3.900Pris: 3.900Coaching Basic
Tid: 1.-3. september 2021

Lærer: Claus Hansen
Sted: Silkeborg


Pris: 3.900Pris: 3.900Coaching Basic
Tid: 1.-3. december 2021

Lærer: Claus Hansen
Sted: Silkeborg


Pris: 3.900Pris: 3.900