Massage til gravide

Som gravid skal man i dag tage stilling til en lang række informationer og træffe mange valg – mentalt og praktisk. Men intet er vel mere kropsligt end en graviditet? Selve fødslen kræver også en række færdigheder, som kan være svære at tilegne sig udelukkende via informationer og samtale.

Som gravid skal man i dag tage stilling til en lang række informationer og træffe mange valg – mentalt og praktisk. Men intet er vel mere kropsligt end en graviditet? Selve fødslen kræver også en række færdigheder, som kan være svære at tilegne sig udelukkende via informationer og samtale.
Under graviditeten er massage en rigtig god metode til at få kroppen i tale, fordi den gravide gennem den dybe afslapning får nemmere ved at nå ind og mærke sin krops ønsker og behov. Kropsbevidstheden øges, og sansningen af kroppens rytme og signaler fordybes. Massagen afspænder krop og sind, og giver rum og ro til en dybere kontakt mellem mor og barn.

Massage kan også lindre almindelige graviditetsgener som søvnløshed, hævede fødder og fingre, lægkramper, ødemer, bækken- og lændesmerter, hovedpine og fordøjelsesbesvær m.v.

En undersøgelse refereret i Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology fra 1999 påviste hvordan 26 kvinder, der modtog 20 minutters massage to gange om ugen i fem uger, oplevede og udviste mindre
bekymring, bedre humør, bedre søvn og færre rygsmerter end en tilsvarende kontrolgruppe, der ikke havde fået massage.

På kurset lærer du de grundlæggende principper om gravidmassage. Du lærer 3 afslappende massager og får en række redskaber til at stimulere glæden ved den gravide krops frodighed og langsommelighed.

Mange af de teknikker, der undervises i, vil med fordel kunne benyttes i fx jordemoderkonsultationer eller i forbindelse med fødselsforberedelse.

Relevant anatomi indgår i kurset. Du udveksler massage med de andre kursister og får mulighed for at give en afslappende helkropsmassage til en gravid kvinde på den sidste kursusdag.

Her finder du en artikel om massagens gavnlige virkning gennem hele graviditeten: Massage i hele graviditeten

Underviser: Hannah Lind
Forudsætninger: Kurset henvender sig primært til jordemødre, doulaer, massører og massageterapeuter, undervisere i fødselsforberedelse, sundhedspersonale, psykologer m.fl.
Varighed: 3 dage / 24 timer
Mødetider: Første dag: 8.45-18.00
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse