Massageterapeutisk Masterclass

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter.

På Masterclassen arbejder vi intensivt med avancerede Massageterapeutiske Teknikker, Kropsterapeutisk Coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.

Hvert år fastlægger vi et tema i samarbejde med massageterapeuterne.

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter.

På Masterclassen arbejder vi intensivt med avancerede Massageterapeutiske Teknikker, Kropsterapeutisk Coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.

Hvert år fastlægger vi et tema i samarbejde med massageterapeuterne.I 2023 er temaet Psykiske  Strømme.

De Massageterapeutiske Masterclasses opfylder alle løbende efteruddannelseskrav for Massageterapeuter.

Generelt om temaet Masterclasses

Massageteknikker og faglig ajourføring
Hvert år går vi i dybden med en eller flere massageterapeutiske teknikker og metoder, som ajourfører og uddyber din faglige kompetence og løbende udvider din ”værktøjskasse”. Fokusområdet vil skifte fra år til år, så vi over tid kommer til at dække alle de relevante faglige udfordringer, man møder som Massage- og Berøringsterapeut.

Supervision og vejledning
Vi gennemfører på hvert møde en eller flere træningssessioner, ud fra hvilke du får supervision og forslag til forbedringer i dit terapeutiske arbejde. Formålet er både, at du løfter dit faglige niveau, og at du undgår nedslidning, som følge af dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige arbejdsvaner. 

Kropsterapeutisk Coaching
Vi sætter fokus på psykologiske og udviklingsmæssige temaer, Kropsterapeutisk  og vejledning af klienter. Denne del forlænger uddannelsernes coachingundervisning, men vi arbejder også med temaer, trends og problematikker, som løbende opstår i tiden. Vi udvikler vores evner til at skabe nærværende og kompetente møder på basis af en personlig sund integritet.

Meditation og bevidsthedstræning 
Masterclassgruppen vil danne rammen om et langsigtet udviklingsprogram og en spirituel udviklingsproces. Der bliver undervist i dybe meditationsteknikker og i undervisningen kombinerer vi praksis, guidens og individuel vejledning.

Guideline for deltagelse

Deltagelse i fuldt omfang. Kurset er intenst og for at sikre det bedst mulige udviklingsmiljø og af respekt for gruppen og undervisningen, er det en forudsætning, at du prioriterer og arrangerer det sådan, at du kan deltage alle de fire dage kurset varer i fuldt omfang. Undgå også at have andre forpligtelser eller aftaler under kurset.

Optagelse / forudsætninger. Du skal som minimum have gennemført Massageterapeutuddannelsens Hovedmodul eller være uddannet Berøringsterapeut.

Etiske forpligtelse: Du skal være medlem af Team Nordlys, NORDLYS Forum eller NORDLYS RAB, og derigennem vedkende dig det etiske og faglige kodeks, alle som er tilknyttet Nordlys arbejder efter.

Uddannelsterapeut. Masterclassmedlemmer kan blive uddannelsesterapeuter, og dermed samarbejdspartnere i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen. 
Det forudsætter, at du kun tilbyder de Nordlys Massageformer vi underviser i på uddannelsen til de studerende og at du er indstillet på at arbejde disciplineret og præcist, så de studerende får et godt forbillede i dig. 
Din hjemmeside og din profil på behandlerlisten skal være korrekt, opdateret (og forbilledlig) og dine priser skal være rimelige og på niveau. 
Du skal selv rette henvendelse til os, hvis du ønsker at være Uddannelsesterapeut.

Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Massageterapeutuddannelsen
Varighed: 4 dage / 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.
Pris: 4.800Pris: 4.800

Pris: 4.800Pris: 4.800