MasterCoach Uddannelsen

NORDLYS MasterCoach Uddannelsen er udviklet gennem mere end 20 år og er i dag en af de absolut ypperligste på markedet.

Det er uddannelsen for dig, som vil kunne det hele indenfor en overskuelig tidshorisont – og hvor kvaliteten og udbyttet samtidigt er i top.

Som NORDLYS MasterCoach får du en omfattende samling af virkningsfulde og gennemarbejdede coachingredskaber.

NORDLYS MasterCoach Uddannelsen er udviklet gennem mere end 20 år og er i dag en af de absolut ypperligste på markedet.

Det er uddannelsen for dig, som vil kunne det hele indenfor en overskuelig tidshorisont – og hvor kvaliteten og udbyttet samtidigt er i top.

Som NORDLYS MasterCoach får du en omfattende samling af virkningsfulde og gennemarbejdede coachingredskaber.Du bliver i stand til praktisere som coach både i forhold til din egen og andres personlige udvikling og i erhvervslivet. Du lærer at arbejde dybdegående med den menneskelige psyke - fra afvikling af belastende mønstre, emotioner og skygger til udvikling af indsigt, intuition og realisering af potentialer.
På MasterCoach Uddannelsen kombinerer du træningen af avancerede coachingteknikker med intensiv personlig udvikling. Du lærer at sætte dine individuelle oplevelser fra øvelser og træningssessioner ind i et teoretisk og psykologisk perspektiv, så din viden efterhånden kan bruges både personligt og erhvervsmæssigt. 
På et mere essentielt plan er uddannelsen piloteret af et avanceret mindfulness- og meditationsprogram, som tjener til at udvikle os som mennesker og til at understøtte vores evne til at holde os bevidste og vågne – både i relation til os selv og til vores klienter eller samtalepartnere. 

Specialer i MasterCoach Uddannelsen
I uddannelsen er integreret ti specialer og temaer, som udvikles over de fem moduler. Alle specialer foldes ud og omsættes i praktiske coachingsessioner, og evalueres i lyset af de konkrete deltageres oplevelser. Specialerne trænes på kurserne og i øvegrupper mellem modulerne.
SE MERE

Selvudvikling og Metabevidsthed
Arbejdet med uddannelsens temaer er i sig selv en dyb kognitiv og personlig udvikling. Sideløbende arbejder vi med den indre bevidsthedsproces. At skærpe opmærksom på, hvad der sker i ens egen krop og psyke, udvikling af koncentration og metabevidsthed. Hver dag begynder med meditation, og du får undervisning i psykologi, filosofi og udviklingslære.
SE MERE

Certificering
NORDLYS MasterCoach Uddannelsen er en kombination af en personlig udvikling og faglig uddannelse i coachingens praktiske og teoretiske grundlag.
Her kan du se, hvad der kræves for at blive Certificeret NORDLYS MasterCoach, Nordlys Coach og Coach-studerende.
SE MERE

VIDEO introduktion
Her er en kort VIDEO, hvor Philip fortæller om Master Coach Uddannelsen
SE MERE


Betaling: Der er mulighed for, uden ekstra omkostninger for dig, at lave en månedlig betalingsaftale.
Kontakt kontoret på telefon 8681 1081 eller mail nc@nordlys.dk for yderligere informationer.


Undervisere: Philip Neess og Claus Hansen
Forudsætninger: Lyst
Varighed: 6x4 dage - 192 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.